WDM KONSTRUKCJE
Wojciech MARCZYK
Projektowanie – Nadzór
ul. Podbielowska 3
33-300 NOWY SĄCZ

mail: info@wdmkonstrukcje.pl

NIP 734-264-99-19
REGON 120684936
konto mBank: 81 1140 2004 0000 3802 5217 3099